College op bezoek bij Omgevingsdienst

Aalsmeer – Op 30 oktober is het college van burgemeester en wethouders op bezoek geweest bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam (ODNZKG). De ODNZKG werkt in opdracht van acht gemeenten(waaronder Aalsmeer) en drie provincies. Zij verstrekken omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. De ODNZKG kan handhavend optreden, maar ook overheden adviseren op het gebied van constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid. 

Milieuwetgeving 

Het college werd hartelijk ontvangen door de directie die uitleg gaf over de doelen van deze regionale uitvoeringsorganisatie en hun manier van werken. Voor Aalsmeer verzorgen zij vooral het toezicht op het gebied van milieuwetgeving bij een 100tal grote bedrijven.  Dit gebeurt bijvoorbeeld in de scheepsbouw en bij de Bloemenveiling. Binnenkort gaat de ODNZKG ook toezicht houden op de Waterwolftunnel.  Directeur Emmy Meijers: “Het was interessant om het College van Aalsmeer als één van onze opdrachtgevers te ontvangen en met hen van gedachten te wisselen. Gertjan van der Hoeven kenden wij natuurlijk al, omdat hij al enkele jaren lid is van ons Dagelijks Bestuur.“

Veiligheid

Het college van gemeente Aalsmeer bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties. Gertjan van der Hoeven, portefeuillehouder Vergunningen en Handhaving: “Als college willen wij graag maatschappelijke instellingen en bedrijven in onze gemeenschap leren kennen. De Omgevingsdienst NZKG is een belangrijke toezichthouder voor onze gemeente en onze bedrijven.  ODNZKG doet waardevol werk, met dank aan de vele professionele medewerkers. Het is van groot belang voor onze veiligheid dat Aalsmeer en haar vele bedrijven er op kunnen vertrouwen dat het milieutoezicht vakkundig gebeurt.” Kijk voor meer informatie over de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op www.odnzkg.nl.