entrees van Aalsmeer groener

College onaangenaam verrast over notitie Eenhoorn

Reactie van het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer aan de gemeenteraad op  de notitie van burgemeester Eenhoorn over bestuurlijke samenwerking:

Aalsmeer – “Vanmorgen hebben wij van burgemeester Bas Eenhoorn de notitie ontvangen ‘Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van Amsterdam’. Deze notitie heeft hij met een brief met aanbevelingen gestuurd naar de commissaris van de Koning, de gedeputeerde Bestuurlijke Zaken van de provincie Noord-Holland en de burgemeesters van de Amstelland gemeenten. Wij hebben vernomen dat de notitie en brief op persoonlijke titel geschreven zijn.

Burgemeester Eenhoorn pleit in zijn brief voor een stevigere ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, in het bijzonder op gebieden zoals digitalisering, duurzaamheid, sociaal domein en bereikbaarheid. Daar zijn wij het mee eens. Ook onderschrijven wij dat verdergaande samenwerking wenselijk is om als Amstelland gemeenten een krachtiger stem te laten horen binnen de metropoolregio.

Logisch gevolg daarvan is dat gemeenten op bestuurlijk niveau meer gaan samenwerken. Een uitgangspunt in ons collegeprogramma is dat wij voor een toekomstbestendig Aalsmeer willen kijken hoe wij onze positie in de regio kunnen versterken met behoud van onze identiteit.

Bestuurlijk samenwerken is echter iets anders dan bestuurlijke samenvoeging. Ook de gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma 2018-2022: ‘Samen bouwen aan vertrouwen’ aangegeven dat zij kies voor zelfstandigheid en behoud van de eigen identiteit. Dat is en blijft ons uitgangspunt.

Wat ons onaangenaam heeft verrast, is dat burgemeester Eenhoorn uitspraken doet over de ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen op het moment dat leden van beide colleges met elkaar in gesprek zijn over versterking en verdere ontwikkeling van deze samenwerking.

Daarbij vinden wij het onzorgvuldig dat burgemeester Eenhoorn met deze notitie komt juist nu twee Amstelland gemeenten een procedure in gang hebben gezet voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Wij zullen ons beraden over de wijze waarop wij de gezamenlijke opgave tussen en binnen de AM-regio willen vormgeven”, aldus burgemeester Jeroen Nobel namens het college van burgemeester en wethouders.