College denkt aan rotonde voor fietsers bij Spoorlijnpad

Aalsmeer – Tussen de Wissel en de Stommeerkade is het Spoorlijnpad nu opgebroken. Dat is nodig voor de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. Bij het vaststellen van het ontwerp van de Burgemeester Hoffscholteweg in 2014 hebben college en raad besloten deze fiets-verbinding na de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg niet terug te laten komen. In het voorjaar van 2021 is het fietspad weggehaald. Omwonenden en gebruikers van het fietspad hebben daarna een petitie ingediend met daarin de vraag het fietspad te behouden.

Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de wens het fietspad te behouden en zegt toe daarvoor te zorgen. Het college denkt daarbij aan een fietsrotonde. Een fietsrotonde is veiliger en prettiger voor fietsers dan een gewone kruising en geniet daarom de voorkeur van het college. Het college onderzoekt nu de haalbaarheid, de kosten en de subsidiemogelijkheden van de fietsrotonde. Blijkt een rotonde niet haalbaar, dan wordt alsnog een gewone kruising aangelegd.

De kosten van een fietspad met een gewone kruising bedragen circa 150.000 euro. Voor de planning van het definitieve herstel van de fietsverbinding maakt het haalbaarheidsonderzoek van een fietsrotonde niet uit. Het definitief herstellen van de fietsverbinding is alleen zinvol in combinatie met de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. Naar verwachting start de aanleg van dit deel van de Burgemeester Hoffscholteweg in het voorjaar van 2022. Dat geeft voldoende tijd om de haalbaarheid van een fietsrotonde te onderzoeken. “Een rotonde of een kruising, allebei goed. Als het Spoorlijnpad maar weer doorgetrokken wordt”, aldus de gebruikers.