Cheque van OSA voor project in Oeganda

Aalsmeer – In de maand juli is een cheque uitgereikt aan enkele kinderen, ouders en de leiding van het Jeugdwerk Protestantse Gemeente Aalsmeer (Open Hofkerk). Voor een project in Oeganda is geld ingezameld voor een bedrag van 3.401,98 euro en dit ondanks de beperkingen door de corona-maatregelen. De kinderen hebben heel veel werk verzet om dit fantastische bedrag bij elkaar te krijgen. Joop de Vries, tweede penningmeester van OSA, mocht een cheque met het maximale bedrag van 2.500 euro aan de groep overhandigen. 

Het ingezamelde geld en het subsidiebedrag zal worden besteed aan de aanschaf van dertig naaimachines voor vrouwen in Oeganda, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het geld wordt door Stichting Hart voor Kinderen gegeven als microkrediet, zodat de vrouwen later dit bedrag kunnen terugbetalen. Meer weten over dit project? Kijk dan op www.hartvoorkinderen.nl.

Voor een ontwikkelingssamenwerkingsproject kan een bijdrage gevraagd worden aan de OSA via www.osa-aalsmeer.nl. De Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer verdubbelt het geld dat voor een project is opgehaald, tot een maximum van 2.500 euro.