Centrumvisie aan de orde in Commissie

Aalsmeer – Komende week komen de fracties bijeen voor de maandelijkse vergaderingen van de commissies Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur.

Niet op dinsdag, maar op woensdag 5 juni is de raadzaal van het gemeentehuis voor de leden de commissie Ruimte & Economie en de vergadering staat onder voorzitterschap van Ronald Fransen. Op de agenda staat een eerste beeld vormen over de Centrumvisie, een plan van aanpak voor Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk, raadsbrief inzake budgetafwijkingen buitensport, meerjarenprojectenplan buitenruimte 2019-2022 en actualisering grondexploitaties 2018. 

De volgende dag, donderdag 6 juni, wordt er vergaderd onder leiding van Jelle Buisma door de commissie Maatschappij & Bestuur. Er wordt gesproken over de jaarstukken 2018 en de bestuursrapportage 2019.

Beide vergaderingen worden besloten met een vragenkwartier, beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar voor belangstellenden.

Foto: Impressie Centrumvisie (kruising Van Cleeffkade, Uiterweg en Stationsweg).