CAMA Gemeente maakt doorstart na corona

Door: Conny Vos

Aalsmeer – De coronatijd bracht grote veranderingen voor de Aalsmeerse CAMA Gemeente. Tijdens de coronaperiode besloot de ACG, net als veel andere kerken, om niet fysiek samen te komen en werd er overgeschakeld naar onlinediensten. “Begin dit jaar hebben we elkaar weer opgezocht. Toen bleek dat veel mensen andere keuzes gemaakt hebben en dat de groep flink kleiner geworden was”, vertelt Marjolijn Vrees, voorzitter van de raad. Ook voorganger Maurice Lubbers vertrok. Maar de groep die er nog was, was enthousiast en besloot om verder te gaan en de schouders eronder te zetten.

“We zijn heel dankbaar voor de gastvrijheid van de Oosterkerk”, benadrukt Marjolijn. In het gebouw van de Hervormde Gemeente aan de Oosteinderweg komt de ACG twee zondagen per maand samen. “Onze dienst begint voorlopig om vier uur ’s middags en aansluitend eten we vaak met elkaar.” 

Samen eten is belangrijk, vindt Marjolijn. “Ook in de Bijbel zie je vaak dat mensen met elkaar eten. Je gaat op een andere manier met elkaar om.” 

De diensten van de ACG zijn informeel. “We hebben een beetje caféachtige opstelling en beginnen met koffie en wat lekkers. Dan gaat de muziek spelen. We zingen zo’n vijf tot zes liederen, meestal uit de Opwekkingsbundel. Tussendoor is de overdenking.” Marjolijn heeft theologie gestudeerd, dus soms preekt zij. Ook worden er sprekers van buiten de groep uitgenodigd.

Huisgroepen

De andere zondag zijn er huisgroepen. “De huisgroepen beginnen om tien uur. We hebben drie locaties, twee in Aalsmeer en een in Amstelveen/Uithoorn. Daar komen zo’n tien tot dertien mensen samen in een huiskamer. Je krijgt veel dieper contact dan als je elkaar ontmoet in een grote zaal. Je kunt er voor elkaar zijn en voor elkaar bidden. Je ziet dat er veel eenzaamheid is en behoefte aan echte vriendschap. We zijn allemaal op weg, hebben allemaal onze butsen, maar hoe vind je daarin steun en hoe sla je je door het leven heen? Wij willen met Gods kracht samen sterk staan. Dat is echt ons aandachtspunt.”

ACG op reis

De komende periode gaat de ACG gebruiken om te herijken. Er werd een interim-raad gevormd bestaande uit één man en drie vrouwen, waaronder Marjolijn. “We hebben als thema gekozen voor ‘ACG op reis’. We zijn reisgenoten en gebruiken Bijbelse figuren als leidraad. We willen nadenken over vragen als: Wie zijn we als ACG? Hoe gaan we verder? Op welke manier mogen we er zijn voor de omgeving? Wat kunnen we wel doen en wat niet? We moeten het doen met wat we hebben. Door mensen met de juiste gave op de goede plek te zetten, zetten we hen in hun kracht. In de Bijbel staat het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Dat was genoeg en Jezus wist daar veel monden mee te voeden.” De raad krijgt ondersteuning bij het proces van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten en het CAMA bestuur, waartoe de ACG behoort. “Ook de CAMA Amstelveen ondersteunt ons met raad en daad. Het is belangrijk om ruggespraak te houden en tunnelvisie te voorkomen.” Voor de toekomst zijn alweer voorzichtig plannen gemaakt. “Op 10 juli houden we een doopdienst op het Surfeiland. Daar zien we naar uit en dat vinden we heel bemoedigend. Er zijn ook nieuwe mensen bij gekomen die tijdens corona onze diensten begonnen te volgen. Ook zijn er afgelopen maanden twee huwelijken gesloten. Misschien dat er met kerst weer een viering op Surfeiland gehouden kan worden.”

Foto: Interimraad Cama Gemeente, van links naar rechts: Marjolijn Vrees, Dirk Sijbersma, Monique Visser en Marga Heijenk. Foto: ACG