Cadeaubon gemeente voor mantelzorgers

Aalsmeer – Vrijdag 10 november is het de Nationale Dag van de Mantelzorg. Als blijk van waardering stuurt de gemeente mantelzorgers een cadeaubon voor hun waardevolle werk. Mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg & Meer krijgen de bon toegestuurd. Mantelzorgers van wie de verzorgde inwoner in de gemeente Aalsmeer woont en die niet bekend zijn bij Mantelzorg & Meer kunnen zich tot en met 15 december aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden.

Om de Mantelzorgers in extra in het zonnetje te zetten organiseert Mantelzorg & Meer van 6 tot en met 12 november diverse activiteiten. De bij Mantelzorg & Meer ingeschreven mantelzorgers hebben hierover al eerder bericht gehad.

Langdurig en intensief

Als mantelzorger biedt u zorg en hulp aan uw naaste met een chronische ziekte of beperking. Bij dit langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt heel wat kijken. Het kan u veel voldoening geven. Maar ook vragen oproepen of zorgen en twijfels met zich meebrengen.

Ondersteuning

Bij Mantelzorg & Meer vindt u betrokken en deskundige medewerkers, die begrijpen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Voor vragen, meedenken en andere vormen van ondersteuning kunt u terecht bij Mantelzorg & Meer. De diensten, zoals individuele ondersteuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen, gespreksgroepen, informatie bijeenkomsten, Informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers van iemand met dementie (in samenwerking met Ontmoetingsgroep Aalsmeer), zijn meestal gratis. U kunt hierover meer informatie vinden op www.mantelzorgenmeer.nl.