Buurtsportcoach senioren aan de slag

De Ronde Venen – De buurtsportcoach senioren is woensdag 14 december officieel van start gegaan. Belangrijkste taak van de buurtsportcoach is het organiseren van sport- en beweegactiviteiten zodat senioren gezond en fit blijven. De functie van buurtsportcoach is door de gemeente in samenwerking met de Stichting Spel en Sport De Ronde Venen in het leven geroepen.
Om sport en bewegen te stimuleren is landelijk de buurtsportcoachregeling ingevoerd. Door van de regeling gebruik te maken kunnen gemeenten samen met andere lokale organisaties buurtsportcoachfuncties creëren. In De Ronde Venen zijn al een aantal buurtsportcoaches actief. 14 december is de buurtsportcoach senioren officieel gestart.