Burgemeester Uithoorn sluit drugspand

Uithoorn – Dinsdag 1 augustus is op last van de burgemeester van Uithoorn, het pand aan de Johan Enschedeweg 90 gesloten. De sluiting is vanwege het aantreffen van een geladen vuurwapen en bijbehorende munitie, daarnaast zijn er ook chemicaliën aangetroffen die dienen als grondstof voor synthetische drugs.
Op grond hiervan levert het geopend blijven van deze pand naar de mening van de burgemeester een gevaar voor de openbare orde op. Het pand wordt gesloten op grond van artikel 174a Gemeentewet en deze sluiting blijft van kracht voor een periode van drie maanden of totdat de burgemeester oordeelt dat de sluiting voor de openbare orde niet langer is vereist.

Controle
Op het bedrijventerrein van Uithoorn zijn ruim 700 bedrijven gevestigd. Uit onderzoek en naar aanleiding van controles is gebleken dat in dit gebied zich ook personen vestigen die het wat minder nauw nemen met de regels. Dit was de aanleiding voor een gezamenlijke actie eind juni van gemeente, politie en Belastingdienst op het bedrijventerrein. De sluiting van het pand valt binnen de aanpak van ondermijnende activiteiten op het bedrijventerrein. Het betreden van het pand is verboden voor een periode van drie maanden