Nieuwe boom voor Doopsgezinde kerk

Brainstormavond over toekomst De Binding

Aalsmeer – Vanaf 1 januari 2020 krijgt de Binding geen subsidie meer van de gemeente Aalsmeer. Het jeugd- en jongerenwerk is overgenomen door Buurtwerk, waar collega’s Lizanne Eveleens en Tom Schutte hun werk voortzetten. 

Voor de Binding betekent dit een verandering. Zij is niet meer verantwoordelijk voor het tienerwerk in Aalsmeer en Kudelstaart. Natuurlijk blijft de Binding wel bestaan; de kampen zijn onverminderd populair en ook de Kindervakantieweek gaat gewoon door. 

Denk en praat mee

Op donderdagavond 12 maart wil het bestuur van de Binding met haar achterban gaan nadenken over hoe de Binding eruit gaat zien anno 2020. Het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) organiseert deze brainstormavond waar een ieder die binding voelt met de Binding van harte welkom is. Denk mee, praat mee en help het bestuur van de Binding vorm te geven aan de Binding anno 2020. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in de bovenzaal van de nieuwbouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Zijdstraat 53. 

Vooraf aanmelden

Er wordt, voor zover mogelijk, gevraagd van tevoren aan te geven of men aanwezig wilt zijn? De ruimte is beperkt en bij ruime animo (waar het bestuur natuurlijk op hoopt) zal moeten uitgeweken worden naar de kerkzaal of een ander adres. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@debinding.nl.

Niet aanwezig, maar toch een bijdrage leveren? Dan nodigt de Binding u/jou van harte uit gedachten op de mail te zetten en te sturen naar info@debinding.nl. Deze bijdragen zullen ook meegenomen worden in het vormgevende proces dat na 12 maart zal gaan plaatsvinden.