Bouwproject Hoofdweg Zuid voorlopig stopgezet

Aalsmeer – Het plan om aan de Hoofdweg Zuid in Kudelstaart 300 woningen te bouwen gaat niet door. De ontwikkelaars hebben aangegeven de anterieure overeenkomst niet te willen tekenen. Dit betekent dat het project wordt stopgezet en er voorlopig op deze locatie geen woningen worden gebouwd.

Begin 2022 heeft de gemeenteraad een startnotitie voor Hoofdweg Zuid vastgesteld, voor de bouw van 300 woningen. Vervolgens heeft de gemeente gezamenlijk met de ontwikkelaars gewerkt aan een anterieure overeenkomst, beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan en voorontwerp bestemmingsplan. Over de voortgang van het project zijn diverse gesprekken gevoerd. Hieruit is gebleken dat de ontwikkelaars de overeenkomst niet willen tekenen. Dit heeft als gevolg dat het woningbouwproject wordt stopgezet. 

Visie op voorzieningen

De gemeente gaat zich nu eerst richten op het realiseren van het woningbouwproject Westeinderhage. Daarnaast wordt gewerkt aan een visie op de voorzieningen die Kudelstaart nodig heeft in de toekomst. Het betreft een visie met richtinggevende beelden en uitspraken voor de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Kudelstaart. Een visie waarin de demografische ontwikkeling hand in hand gaat met de benodigde voorzieningen, zoals onderwijs, sport en detailhandel. 

Mocht er een alternatieve planontwikkeling komen voor Hoofdweg Zuid, dan wordt dat behandeld als een nieuw initiatief. Daarbij worden dan alle gemeentelijke procedures opnieuw doorlopen en wordt rekening gehouden met de gebiedsvisie Kudelstaart.