Bouw opvangcentrum in Shchuchino vordert

Aalsmeer – Half augustus ontving de Stichting GA foto’s van de bouw van het Opvangcentrum voor alcohol- en drugsverslaafden in Shchuchino, een dorpje in de Regio Vitebsk (Oost Wit-Rusland). Al meerdere keren hebben in de loop der jaren publicaties in de Meerbode gestaan over dit bijna uitgestorven gehucht. Dit kwam door de hulp die opgang is gekomen vanuit Aalsmeer na een bezoek van Cor Dekkers. Jaarlijks (vanaf 1994) bezoekt hij met een team plaatsen waar direct of indirect hulp moet worden geboden, omdat niemand vanuit de overheid daarin geïnteresseerd is.

Drugs en alcohol

De verslavingsproblematiek in Wit-Rusland is enorm! Allerlei soorten drugs worden de laatste 15 tot 20 jaar illegaal over de grenzen gesmokkeld en verslaafd duizenden, terwijl de alcohol ook al miljoenen mensen in z’n greep houdt. Helaas wordt alcoholgebruik gezien als behorende bij de cultuur en veel gezinnen gaan er kapot aan. Wie niet drinkt, wordt niet voor vol aangezien: kinderen worden uit huis geplaatst, huwelijken breken op het probleem. Het lijkt op vechten tegen de bierkaai.

Vernieuwingsprogramma

Toch zijn er lichtpuntjes, want vooral de groeiende evangelische kerken hebben een antwoord op het probleem: een opvangcentrum. In zo’n opvangcentrum worden verslaafden geconfronteerd met hun persoonlijke uitzichtloosheid. Aan de hand van een strak programma met als basis bijbelonderwijs worden de verslaafden, die vaak door ex-verslaafden in hun eigen omgeving gezocht worden, aangespoord om het vernieuwings-programma te gaan volgen. Na een afkickperiode en goede voeding komen ze op krachten, waarna ze worden ingezet voor deelname in een (meestal) technisch leerproces. Dit verschilt van in welk opvangcentrum de verslaafde wordt opgenomen. De mogelijkheden zijn onder meer een opleiding als agrariër, houtbewerking- en timmerfabriek, auto-reparatie bedrijf, veeteelt, enz.

De resultaten zijn overweldigend. De ex-verslaafden worden na het eerste interne jaar in een adoptieplan opgenomen, wat voor hen betekent: in de maatschappij werken onder begeleiding. Een ongekend hoog percentage (ca 90%) blijft vrij van de verslaving. De lange termijn begeleiding wordt meestal gedaan door leiders van de Evangelische kerk, die ze blijven bezoeken. Ze krijgen daar een soort tweede tehuis, naast de ouderlijke zorg of het gezin, waarin ze terugkomen bij vrouw en kinderen.

Op 13 september gaat Cor Dekkers er weer heen met een team en dan worden alle opvangcentra weer bezocht. Daarnaast worden kerkelijke samenkomsten gehouden, waar op zondag een dienst wordt ingevuld en op doordeweekse avonden afwijkende gemeentediensten voor jongeren of vrouwen of manwoord waar wordt gesproken om eenieder die dat horen wil een hart onder de riem te steken. Daarbij gaat dan natuurlijk altijd de Bijbel open.

Collecte

Op de foto is te zien, dat het gebouw nog lang niet klaar is. De begroting was voor de ruwbouw € 29.450 en voor de binnenbouw € 25.980. Een totaalbedrag van € 55.385, een bedrag waarvan de Wit-Rusland reizigers altijd hebben gezegd, dat dit voor hen en de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug veel te veel is, tenzij er een wonder gebeurt. Maar het geloof begint te groeien nu ze zien, wat er allemaal tot stand is gekomen met veel minder geld.

Wat hierbij een positieve rol speelt is, dat de zagerij, die dankzij de L.E.G. en de OSA (Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer) kon worden ingericht in Shchuchino, heel veel profijt oplevert, omdat ruwe boomstammen door eigen mensen tot passende balken en planken op maat kunnen worden gemaakt. De factor arbeidsloon wordt gereduceerd tot een minimum, omdat door de verslaafden (onder regelmatig toezicht van deskundigen) alles wordt gebouwd en getimmerd. Wat ook meewerkt voor de bouwers is het feit, dat er een gierende inflatie is en daardoor worden er steeds meer roebels ontvangen voor de euro’s die de Aalsmeerse gemeenschap (kerk en samenleving) meegeeft voor dit project.

Op 9 september wordt er in de Levend Evangelie Gemeente een extra collecte houden voor de bouw van het centrum. Ook een bijdrage leveren? Een bedrag kan worden overgemaakt naar Stichting GA, bankrekening NL29RABO0300180195. Onder vermelding: Wit-Rusland. De giften zijn belasting aftrekbaar.