Botulisme in water Hornmeerpark

Aalsmeer – In het sierwater van het Hornmeerpark is botulisme geconstateerd. Het gaat om het water aan de rand van het park dat evenwijdig loopt aan de N196. Botulisme is voedselvergiftiging die wordt veroorzaakt door de botulismebacterie, vooral na een langdurige periode van warm weer. Dode dieren die in warm water liggen laat de bacterie snel groeien. Dieren krijgen botulisme door het eten van vliegenlarven of weefseldeeltjes die afkomstig zijn van dode, besmette dieren. Botulisme verspreidt zich doordat dieren kadaverresten binnenkrijgen met hoge concentraties gif. Botulisme verdwijnt vanzelf weer als de temperatuur van het water daalt.

De gemeente adviseert om niet te gaan zwemmen in ondiep en stilstaand water en uit de buurt te blijven van dode dieren die in het water liggen.

Het is ook beter om watervogels in vijvers en ander ondiep water niet te voeren. Door de samenscholing van bijvoorbeeld eenden wordt het slib op de bodem omgewoeld. In die bodem bevindt zich juist de giftige botulismebacterie, waardoor botulisme zich kan verspreiden. Daarnaast is het niet verstandig om honden in het water te laten zwemmen. Zij kunnen vatbaar zijn voor de bacterie. Ook vissen wordt afgeraden.

Symptomen

Bij mensen is botulisme zeer zeldzaam. Iemand die is geïnfecteerd, is meestal misselijk, vermoeid en duizelig. Hij/zij geeft over, heeft een droge mond en buikklachten. Daarna kan hij/zij dubbel of wazig gaan zien, kan slecht tegen licht, heeft moeite met spreken en heeft slappe arm- en beenspieren. Als u deze symptomen waarneemt, waarschuw dan uw huisarts. In de Westeinderplassen en het Oosterbad is geen sprake van botulisme. Provincie Noord-Holland controleert hier regelmatig de kwaliteit van het zwemwater. Kijk voor de actuele stand van zaken op de website Zwemwater.

Wat kunt u doen?

Ga niet in het water zwemmen of vissen. Dit geldt ook voor huisdieren. Zieke dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen. Mocht u een kadaver aantreffen, raak dit dan niet aan en bel de gemeente: (0297) 387575.