Boeren Groot-Wilnis gaan ook demonstreren

De Ronde Venen – Vrijdagochtend 18 oktober gaan de boeren uit het gebied Groot-Wilnis Vinkeveen demonstreren van 10.00 tot 12.00 in Ter Aarse Zuwe.

Boeren uit het gebied Groot-Wilnis Vinkeveen zetten zich in volop in voor het klimaat. De regio is een perfect voorbeeld van een oer-Hollands veenweidelandschap met bijzondere weidevogels, sloten tot aan de horizon en koeien in de wei. Om dit bijzondere gebied te behouden voor volgende generaties werken de agrariërs samen aan o.a. natuurbeheer, weidevogelbescherming en aan het terugdringen van de bodemdaling.

Vanuit de overheid wordt er steeds meer gekeken naar methoden om de bodemdaling in het veenweidegebied te verminderen. Eén van deze methoden is het aanleggen van onderwaterdrainage, ofwel het veenweide infiltratiesysteem. Het doel van dit systeem is om de bodemdaling in het veenweidegebied te halveren. De aanleg van dit infiltratiesysteem wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Provincie Utrecht.

Bodemdaling

Melkveehouders Egbert de Graaff en Joop van Weerdenburg, hebben ervoor gekozen om dit systeem op hun land toe te passen om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen, die vrijkomen bij de inklinking van het veen, te verminderen. Samen met andere agrariërs hebben ze Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen opgericht. Door krachten te bundelen zetten de leden zich in voor een duurzame toekomst.

Bij de demonstratie zal de firma Heerschap Drainage B.V. aanwezig zijn. Deze organisatie heeft speciaal voor het veenweidegebied een nieuwe drainage machine laten ontwikkelen. Deze machine zal gedemonstreerd worden tijdens deze ochtend. Ook is het mogelijk om kennis te maken met de melkveehouders en de bestuursleden van Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert de Graaf op 06-51 22 94 75. Zie ook de website van de Gebiedscoöperatie: www.grootwilnis-vinkeveen.nl.