Bijna open: Nieuw kantoor Rabobank

Aalsmeer – Momenteel is de verbouwing in volle gang, maar vanaf 1 december aanstaande opent Rabobank Regio Schiphol het nieuwe kantoor op de hoek van de Dorpsstraat en de Zijdstraat. Een prachtige en goed bereikbare locatie in het centrum. Midden tussen het winkelend publiek en gemakkelijk toegankelijk. Het kantoor aan de Stationsweg 8 wordt met ingang van die datum gesloten.

Afstorten sealbag

De automaat voor het afstorten van  sealbags blijft voorlopig nog in werking op de oude locatie aan de Stationsweg 8. Op dit moment wordt gewerkt aan een veilige en goed bereikbare locatie voor het afstorten. Uiteraard volgt hier te zijner tijdmeer informatie over. De Rabobank heeft bewust gekozen om de plek om geld te storten niet te koppelen aan de nieuwe locatie. Dit ter bescherming van omwonenden.