Bewoners Boerhaavehof blij met ontmoetingstuin

Kudelstaart – In november 2020 ging een lang onvervulde wens van de bewoners van het complex Nobelhof en Boerhaavehof in vervulling. Begin van die maand zette hoveniersbedrijf E. Buskermolen een eerste spa in de grond om te beginnen met de ombouw van de binnentuin naar gemeenschappelijke ontmoetingstuin. De bewonerswens hiertoe dateert al van kort na de ingebruikneming van het in 2005 opgeleverde appartementencomplex. In oorsprong was de binnentuin een grasveld met wat struikenhagen en bomen als beplanting en als zodanig niet geschikt of uitnodigend als recreatie- en ontmoetingsplek voor de, grotendeels oudere en soms minder valide, bewoners van het complex.

De totstandkoming van de siertuin ging overigens niet zonder slag of stoot en op bepaalde momenten in de procesgang zelfs vergelijkbaar met een project van lange adem. Maar de aanhouder wint en dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de medewerking en gulle donaties van een aantal instanties. Inmiddels ligt de tuin er al weer zes maanden prachtig bij en de bewoners hebben al veel genoeglijke uurtjes op het terras of op de jeu de boulesbaan doorgebracht. 

De feestelijke, officiële opening moest vanwege het coronavirus enkele malen uitgesteld worden. Maar, de verwachting is dat deze op 15 september alsnog gaat plaatsvinden. 

De tuin doet in ieder geval als ontmoetingspunt prima dienst. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor andere ouderen in Kudelstaart. De eerste jeu de boules middag via wijkpunt Voor Elkaer is al georganiseerd in deze mooie binnentuin van Mijnsheerlijckheid.