Bestuur RBV op bezoek bij minister Harbers

Aalsmeer – Afgelopen maandag 27 juni was stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) samen met de advocaten van RBV op bezoek bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Dit bezoek vond plaats op uitdrukkelijk verzoek van minister Harbers. 

Aanleiding voor het gesprek was de rechtszaak die RBV een paar maanden geleden bij de minister heeft aangekondigd en het feit dat de minister aangegeven heeft het nu anders te willen gaan doen. In de week voor het gesprek had de minister aangekondigd het vliegverkeer op Schiphol voorlopig te beperken tot niet meer dan 440.000 vliegtuigbewegingen. De minister heeft in het gesprek helaas niet kunnen uitleggen op welke bescherming de omwonenden nu echt kunnen rekenen. In het gesprek bleek ook dat het aantal van 440.000 niet is ingegeven om het woongenot en de gezondheid van omwonenden te beschermen, maar om de noodzakelijk geachte hubfunctie van Schiphol te behouden. 

Gezondheid en woongenot

Dat uitgangspunt belooft weer jarenlang Schiphollen: gegoochel met cijfers, waarbij de omwonenden opnieuw de sluitpost zijn. Het verleden biedt bovendien weinig hoop: in 2004 beloofde de minister in een wet dat de geluidhinder niet zou toenemen, maar sindsdien is het aantal ernstig gehinderden met zestig procent gegroeid. Concrete verbeteringen die ten goede komen aan de gezondheid en het woongenot van omwonenden blijven dus toekomstmuziek. RBV heeft de minister nog eens uitgelegd dat de omwonenden al jaren met lege handen staan als het om Schiphol gaat. De overlast is enorm en de schadelijke (gezondheids)effecten van geluid zijn al lang wetenschappelijk aangetoond (stress, hart- en vaatziekten, leerachterstanden). 

Rechtszaak

Met een rechtszaak namens de omwonenden wil RBV afdwingen dat er eindelijk concreet met de belangen van de omwonenden rekening gehouden wordt. RBV gaat de plannen en rapporten over het plafond van 440.000 nog eens kritisch lezen om te kijken of dat iets aan de conceptdagvaarding verandert. Het belang dat een rechter zich over de rechten van omwonenden uitspreekt lijkt echter onverminderd groot. 

Foto: Elles ter Vergert en Channa Samkalden van Prakken-d’Oliveira advocaten, in het midden Jan Boomhouwer, bestuur RBV, voor het ministerie van I&W.