Beperking zwaar verkeer op de Thamerweg

 

Regio – .Waar een aantal bewoners nog steeds angst heeft over de stabiliteit van hun woningen op de Thamerweg, komt de gemeente hen tegemoet met in elk geval het weren van te zwaar vrachtverkeer voor hun deur. Dat heeft de gemeente bewoners en bedrijven aan de Thamerweg en de Burgemeester van Meetelenstraat in een officiële brief vorige maand laten weten. Daarin staat onder meer dat sinds begin 2014 het blok woningen op de Thamerweg 3 t/m 8 met medewerking van de eigenaren elke twee maanden wordt gemonitord op de bouwkundige staat. (Ook al omdat die naar hun mening de nodige problemen hadden ondervonden bij de aanleg van het busviaduct, de rotonde met de industrieweg en de herinrichting van de Amsterdamse weg. Red.). De bewoners hebben aangegeven veel trillingen te voelen als gevolg van zwaar (vracht)verkeer dat incidenteel over de Thamerweg rijdt. En dat is slecht voor de veelal niet onderheide woningen die daardoor schade zouden kunnen oplopen. Daarom heeft de gemeente een trillingonderzoek door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek werd geadviseerd maatregelen te treffen om zwaar verkeer te weren op het betreffende stuk Thamerweg tussen de Petrus Steenkampweg en de Burgemeester van Meetelenstraat.

Meer over dit onderwerp leest u woensdag in de Nieuwe Meerbode.