Amstelveen: “ICT-geschil met Aalsmeer”

AalsmeerAmstelveen en Aalsmeer hebben sinds 2013 een ambtelijke samenwerking. Deze samenwerking gaat op veel terreinen goed, maar staat de laatste tijd onder druk door een verschil van inzicht over de kostenverdeling van noodzakelijke investeringen op het gebied van ict en digitalisering.

De afgelopen maanden hebben beide colleges veelvuldig overleg gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjaren-begrotingen van Aalsmeer en Amstelveen. Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel danwel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. Dit heeft de gemeente Amstelveen dinsdag 17 september schriftelijk laten weten in een brief aan het college van Aalsmeer.

Dienstverlening aan inwoners ongewijzigd

“Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft en we gaan binnenkort met het college van Aalsmeer hierover in overleg”, aldus de bestuurders van Amstelveen. In opdracht van beide gemeenten loopt nu een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking. “De resultaten daarvan nemen wij mee in het overleg over een vernieuwde samenwerking in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer blijft vooralsnog ongewijzigd”, besluit het college van Amstelveen.