Ambulancepost in kantoorruimte gemeentewerf

Aalsmeer – Een nieuwsbrief over de Tuinen van Aalsmeer heeft de gemeente afgelopen week in diverse wijken huis-aan-huis bezorgd. “Een ambitieus project, waar volop beweging in zit”, aldus wethouder Jop Kluis over deze herstructurering van de Burgemeester Kasteleinweg en omgeving. In totaal komen op de nieuw in te richten weg vanaf de brug over de Ringvaart tot en met de Zwarteweg vijf rotondes. De bus voor hoogwaardig openbaar vervoer hoeft geen ‘rondje’ te rijden. Deze mag over het middeneiland van de rotondes gaan rijden. Met uitzondering van de rotonde bij de Zwarteweg, waar extra aandacht is besteed aan verkeersveiligheid vanwege de te bouwen fusieschool op het voormalige VVA-terrein. De andere rotondes komen bij de Dorpsstraat, de Van Cleeffkade, de aansluiting met de Nieuwe Aalsmeerderlaan (aanleg gestart, medio 2017 in gebruik) en de Ophelialaan.

Fiets- en voetpaden

Over de N196 mag uiteraard ook ‘gewoon’ verkeer blijven rijden, maar het streven is om de druk te verlagen. “Het wordt een Aalsmeerse weg”, zo is te lezen in de nieuwsbrief. Verkeer gaat gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van de nieuwe N201. Het plan is om vanaf de rotonde met de Dorpsstraat twee rijstroken te creëren voor het verkeer dat Aalsmeer uitgaat en één rijstrook voor het inkomende verkeer. Er komen nieuwe fiets- en voetpaden en één daarvan is heel bijzonder: Een ongelijkvloerse fietsonderdoorgang langs de Ringvaart onder de Aalsmeerderbrug door.

Woningbouw

De Tuinen van Aalsmeer houdt ook woningbouw in. Er gaan zo’n 350 tot 400 nieuwe huizen en appartementen gebouwd worden in de Spoorlaan, Polderzoom en Zwarteweg. Op het terrein van de gemeentewerf komen rijwoningen en twee-onder-een-kappers. Het gebouw waar de brandweer in gevestigd is, blijft gehandhaafd. De buren gaan wel verhuizen. Het pand van de ambulancepost, naast de kazerne, gaat gesloopt worden. De ambulancepost krijgt een plekje in de leegstaande kantoorruimte van de gemeentewerf. Niet meer naast, maar een plekje achter de brandweer dus. Er wordt binnenkort gestart met asbestinventarisatie op het terrein van de voormalige kassen, schuin achter de kazerne, en in het voorjaar wordt een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het bestaande groen en de oude lege gebouwen gaan hiervoor gesloopt worden. De gemeente verwacht dat in de tweede helft van 2016 de eerste paal geslagen kan worden.

Planning

Over het ontwerp van de Burgemeester Kasteleinweg wordt in februari door het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen, het ontwerp komt vervolgens ter inzage te liggen en er wordt een informatiebijeenkomst voor alle inwoners gehouden. In het tweede kwartaal van 2016 is het woord aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het ontwerp en de benodigde financiële middelen.

Foto: Links de kantoren van de gemeentewerf. Een verfje is wel nodig!