Aftrap voor nieuwe visie voor Schinkelpolder

Aalsmeer – De gemeente gaat aan de slag met een visie met de naam ‘Toekomst van de Schinkelpolder’. Deze visie wil de gemeente graag samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden vormgeven. Als eerste stap wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op dinsdag 12 september. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.15 tot 21.00 uur in de Beach aan de Oosteinderweg 247a. Om 19.30 uur is er een welkomstwoord van wethouder Sven Spaargaren. Tijdens deze bijeenkomst komen vragen aanbod als: Wat is er goed en wat kan er beter? Hoe ziet het proces eruit, wat is de planning? En waarover wilt u meedenken? 

Westeinderscheg

Wethouder Sven Spaargaren: “Het zuidelijk deel van de Schinkelpolder bestaat uit een glastuinbouwgebied. Vanaf 2010 spitsen steeds meer kwekerijen zich toe op de handel in plaats van de teelt zelf. Het gebied Schinkelpolder functioneert en oogt hierdoor als een bedrijventerrein, maar is het (nog) niet. Daarnaast maakt de Schinkelpolder onderdeel uit van de Westeinderscheg. Dit is een regionaal programma dat de groen-recreatieve structureren in de regio wil versterken. Om al deze veranderingen goed te verwerken is een nieuwe visie voor dit gebied van belang. Uiteraard geven we deze visie graag vorm met inwoners en bedrijven.”

Aanmelden

Belanghebbenden kunnen zich tot en met dinsdag 5 september aanmelden via de website: https://participatie.aalsmeer.nl (klik op Gebiedsvisie Schinkelpolder, maak een account aan en meldt u aan).

Vervolg

Na deze startbijeenkomst komen er twee verdiepende dialoogtafels waar met een selectie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden verder het gesprek wordt gevoerd over de toekomst van de Schinkelpolder. Opgeven hiervoor kan tijdens de startbijeenkomst of via projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. Alle resultaten worden verwerkt in een participatieverslag dat na de bijeenkomsten terug te vinden is op https://participatie.aalsmeer.nl.