Afscheid Piet en Cobien van Spel en Sport

ADe Ronde Venen – Terugkijkend op een fijne tijd namen Piet Mosch en Cobien van Koeverden Brouwer afscheid van het bestuur van Spel en Sport. Beiden blijven nog op hun eigen terrein betrokken, maar niet meer vanuit het bestuur. En beiden blijven nog actief deelnemer, walking football, volleybal en beiden conditiesport, wie eenmaal het plezier en het nut van bewegen bij Spel en Sport heeft geproefd, gaat daar niet mee stoppen.

Piet was eerst penningmeester, zijn eerste taak was het omzetten van de financiële administratie naar een voor meer mensen hanteerbaar systeem, waar veel tijd in ging zitten.

Na enkele jaren werd hij voorzitter. Ouder worden is topsport, vanuit die gedachte zette Piet zich in om meer beweegmogelijkheden te creëren. Spel en Sport is minder bekend bij jongere senioren. Toch is ook voor hen bewegen onder deskundige leiding, gericht op de leeftijd, dus ook botversteviging en balans, van groot belang. Piet gaf leiding aan een project om via meer bekendheid, een gerichte website en een ‘jonger’ imago jongere senioren te trekken. Daarnaast hadden o.a. het privacystatement en het vrijwilligersbeleid zijn speciale aandacht.

Projecten

Voor de projecten, de reguliere en bijzondere activiteiten verzorgde Cobien de publiciteit, met flyers en persberichten. Zij was als bestuurslid betrokken bij een aantal activiteiten van Spel en Sport, waaronder Oktober Actief, een van de succesvolle stimuleringsprojecten.

Groepsvertegenwoordigers, docenten en bestuursleden namen afscheid van hen op een gezellige receptie, waar beiden werden toegesproken en toegezongen en mooie cadeaus ontvingen. Zowel Piet als Cobien stelden, dat het in het bestuur van Spel en Sport, een organisatie met zoveel betrokken vrijwilligers en zo’n 700 deelnemers, prettig werken is!

Wilt u meer weten over Spel en Sport, kijk dan op www.spelensportdrv.nl, ook voor jongere senioren…