Afronding ontwerp Molenvlietweg

Aalsmeer – Vorig jaar september heeft het college overleg gehad met de gemeenteraad over de aanleg van de Molenvlietweg. Dit overleg werd gehouden ter voorbereiding op het besluit over het krediet en het voorlopig ontwerp van de Molenvlietweg. Toegezegd is toen ook om met de omgeving in overleg te treden, met name over de ventweg langs de Aalsmeerderweg.

Participatieavond

Op 22 november heeft de gemeente samen met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling een participatieavond georganiseerd. De avond was voornamelijk gericht op de aansluiting van de ventweg langs de Aalsmeerderweg (evenzijde), aangezien dit onderwerp door een bewoner aan de orde werd gesteld tijdens een commissievergadering.

Enquête

Tijdens de avond is met de aanwezigen afgesproken om een enquête onder de bewoners en bedrijven aan de ventweg te houden. De enquête is voor de feestdagen uitgezet en van de 35 adressen heeft de gemeente 25 reacties gekregen. Dertien van hen kiezen voor een doodlopende ventweg zonder voorzieningen, zes voor ontsluiting van de ventweg bij Aalsmeerderweg 18-20, drie voor een ventweg met keerlus en drie voor een ventweg met keervoorziening.

De meningen over de inrichting van de ventweg zijn dus duidelijk verdeeld. Echter, omdat een meerderheid voor een doodlopende ventweg zonder voorzieningen is, heeft het college van B&W besloten om een keerlus, keervoorzieningen of ontsluiting niet in het ontwerp op te nemen.

Ontwerp afronden

Het resultaat van de enquête wordt nu als basis gebruikt om het ontwerp van de nieuwe Molenvlietweg af te ronden. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden. Gestart wordt met de verlegging van kabels en leidingen van nutsvoorzieningen.