Aanpassing openingstijden politiebureau Uithoorn

Uithoorn – De politie gaat de openingstijden van de publieksbalies van zowel bureau Uithoorn als het politieloket Aalsmeer wijzigen.

Per 22 mei 2021 gelden aangepaste openingstijden voor bezoekers. Hiermee komt de noodzakelijke personeelscapaciteit vrij om de basispolitiezorg en de inzet van wijkagenten op niveau te houden.

 De politie heeft bij het nemen van de maatregel gekeken waar de capaciteit van mensen het meest effectief is en waar de maatregelen het minste impact heeft voor bewoners. In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn is al langer sprake van een sterke terugloop van het aantal bezoekers. Met de aanpassing in openingstijden van de publieksbalies is meegewogen op welke tijden/dagen er geen of nauwelijks een bezoeker zonder afspraak zich meldt. Steeds meer mensen maken gebruik van de digitale middelen voor het doen van melding of aangifte. Aangiften worden bovendien veelal na een afspraak gedaan.

Andere manieren om in contact te komen met de politie:

Aangifte op afspraak

De meeste aangiften worden nu al op afspraak gedaan. Belangrijkste reden is dat een eventuele wachttijd wordt voorkomen en dat er voldoende tijd wordt ingepland om deze zorgvuldig en met aandacht voor de aangever wordt opgenomen. Het is bovendien al mogelijk om een afspraak te maken voor het doen van aangifte op het politiebureau of –steunpunt naar keuze. Via 0900-8844 kan de afspraak gepland worden op het gewenste moment.

Aangifte via internet

Aangifte of een melding doen kan eenvoudig via internet, via de site www.politie.nl. Het gaat hier om bepaalde misdrijven, waarbij er geen zicht is op een dader.

Melding via telefoon

Via het algemene toegangsnummer van politie, tel. 0900-8844, is het eveneens mogelijk om in contact te komen met de politie of een niet-spoedeisende melding te doen.

Contact met de wijkagent

Diverse wijkagenten houden al spreekuren in de wijken of werken op wisselende locaties om in contact te komen met de verschillende wijkbewoners, zoals op scholen, bibliotheken of buurthuizen. Of zijn wijkagenten met spreektafels aanwezig op bijvoorbeeld de weekmarkt of andere plekken in de buurt.

Onder het kopje ‘mijn buurt’ op www.politie.nl is een overzicht te vinden van de wijkagenten in deze gebieden.

Openingstijden van publieksbalies bij bureau Uithoorn en politieloket Aalsmeer per 22 mei 2021:

UITHOORN

Maandag: 09.00-18.00 uur

Dinsdag: 09.00-18.00 uur

Woensdag: 09.00-21.00 uur

Donderdag: 09.00-18.00 uur

Vrijdag: 09.00-18.00 uur

Aanpassing openingstijden politiebureau Uithoorn