Aanleg veilige oversteek voor Triade bij Zwarteweg

Aalsmeer – Tussen 17 en 24 juli worden bij de kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg werkzaamheden uitgevoerd voor realisatie van een veilige schooloversteek voor fietsers en voetgangers. Na de zomervakantie wordt IKC Triade in gebruik genomen en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat alle leerlingen (van voorheen De Hoeksteen en De Wegwijzer) veilig hun nieuwe school kunnen bereiken.

Er worden bij de kruisingen met de Kasteleinweg en de Waterhoenstraat op de Zwarteweg drempels aangelegd, reflectoren geplaatst, evenals snelheidsmeters, bebording en wegmarkering (schoolzone).

Vanwege de werkzaamheden is op de Burgemeester Kasteleinweg één rijbaan beschikbaar en wordt het verkeer op de Zwarteweg omgeleid met borden via de Ophelilaan en de 2e J.C. Mensinglaan.

Verkeersregelaars

Ook zijn verkeersregelaars ingezet om een en ander in goede banen te leiden. Niet iedereen bleek afgelopen dagen gecharmeerd van de (voor hen plotselinge) afsluitingen. De verkeersregelaars kregen diverse verwensingen naar hun hoofd geslingerd en dat is eigenlijk wel een beetje treurig. Ze doen ‘gewoon’ hun werk. Steek liever een duimpje op, ze werken tot slot mee aan de realisatie van een veilige oversteek voor scholieren uit Aalsmeer!

Naar verwachting is de klus woensdag geklaard, maar mochten de werkzaamheden uitlopen, dan worden deze uitgevoerd tussen 25 en 31 juli. U/jij ziet het vanzelf aan de borden en afzettingen.