Aanleg rotonde op Machineweg

Aalsmeer – Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers en aanleg van een rotonde bij de kruising met de Catharina Amalialaan. Dat is wat de gemeente wil bereiken met nieuwe inrichtingsplannen voor de weg. Woensdag 22 januari werden die plannen gepresenteerd in de Bloemhof en gaven zo’n 70 bezoekers hun aandachtspunten aan de gemeente mee. 

Optimale verkeersafwikkeling op een toekomstbestendige en verkeersveilige manier. Niet alleen voor de automobilist maar ook voor fietsers en voetgangers. Dat is waar de plannen van de gemeente voor bedoeld zijn. “Een goed, veilig en toekomstbestendig wegennet, met goede verbindingen met de regio zijn belangrijk voor Aalsmeer”, zegt wethouder verkeer Robert van Rijn. “Ik ben heel blij dat er nu een goede, veilige rotonde komt bij de Catharina Amalialaan. Uiteraard is de mening van de bewoners over deze plannen waardevol voor ons. Nu we de aandachtspunten van de bezoekers hebben meegekregen, kunnen die waar mogelijk een plek krijgen in de verdere uitwerking van de plannen.” 

Rotonde Hornweg en snelheid

Naast vele positieve geluiden waren er ook een paar aandachtspunten. De belangrijkste boodschap van de bewoners is dat de rotonde bij de Hornweg moet blijven omdat die volgens hen veiliger is dan een kruising. Het was ooit een kruising waar regelmatig ongelukken gebeurden, waaronder enkele met dodelijke afloop. Er steken ook veel kinderen over. De gemeente bekijkt nu naar aanleiding van de inbreng van de bewoners of de rotonde toch kan blijven. Een ander aandachtspunt was het terugbrengen van de snelheid op de Machineweg tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk van 50 naar 30 kilometer. Het verlagen van de snelheid kon op steun rekenen van de bezoekers. De toepassing van drempels had minder steun.

Er wordt nu samen met de bewoners gekeken naar de definitieve inrichting van dit deel. De bewoners willen hier een totale afsluiting en gaan hier zelf een draagvlakonderzoek naar doen. Ook vroegen diverse bewoners om een afsluiting voor vrachtwagens tussen de Catharina-Amalialaan tot aan de Legmeerdijk en was het verzoek om te onderzoeken of de rotonde bij de Catharina- Amalialaan wat kon opschuiven naar het zuiden. Ook naar deze punten gaat de gemeente nog kritisch kijken. 

Planning

De planning is dat de Machineweg tussen de kruising met de Aalsmeerderweg en de Legmeerdijk in de periode 2020 tot 2023 in fases heringericht wordt. Dit geldt voor zowel de kruispunten als de wegvakken en de fietspaden. De volgende stap is nu het verder uitwerken van de plannen in overleg met omwonenden, belanghebbenden en belangenorganisaties. 
Meer informatie over wegwerkzaamheden op: www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering

Foto: Wethouder Robert van Rijn: “Blij met komst rotonde op de Machineweg.”