Aan de slag met 38 ideeën voor aantrekkelijk Aalsmeer

AalsmeerGenoeg fietsenrekken bij bushaltes, openbare zwemtrappen, fitnessgelegenheden, een voetbalkooi, speeltuinen en vooral meer (wilde) bloemen en bomen. Dit is slechts een greep uit de ingebrachte ideeën die de gemeente de komende tijd gaat realiseren.

De keuze welke ideeën de gemeente gaat uitvoeren is op basis van onder meer likes, haalbaarheid en kosten. In totaal levert het tot nu toe 38 mooie ideeën op die de gemeente gaat uitvoeren. Wethouders Wilma Alink en Robert van Rijn zijn blij met de plannen die er liggen: “Het is een mooie mix van ideeën waar iedereen, van jong tot oud, straks plezier van heeft. Wil je in de buitenlucht spelen, sporten of liever op een bankje uitrusten en genieten van de natuur? Het zit er allemaal bij.”  

Het is niet uitgesloten dat de gemeente ook nog andere ideeën gaat uitvoeren. Als er budget over blijft wordt dit opnieuw bekeken. Daarnaast zijn er nog ideeën die om nader onderzoek vragen, bijvoorbeeld de realisatie van twee openbare peuterbadjes. Het is nodig te weten wat de directe kosten zijn, maar ook wat de jaarlijkse onderhoudskosten zijn.

Natuur en groen
In totaal zijn er zo’n 140 ideeën ingediend. Bewoners stemden hier 1400 keer op. Veruit de grootste categorie is natuur, groen en biodiversiteit (27 % van alle ideeën), gevolgd door straten en pleinen. Een overzicht van de 38 uit te voeren ideeën staat op de website participatie.aalsmeer.nl (pagina ‘realisatie projecten’). Bij de ideeën die de gemeente niet gaat uitvoeren, komt uitleg waarom niet.