Aalsmeerse bedrijven in ‘Rijdende Reclame’

Aalsmeer – Handelskwekerij Wed. P. Eveleens & Zn., Bloemen- en Plantenhandel K de Ron, Plantenexport Ludolf Beye, Piet Eveleens Import Export Jonge Planten en Zaden. Wat hebben deze bedrijven met elkaar gemeen, behalve dat ze in de vorige eeuw allemaal in bloemen en planten handelden, hun thuishaven in Aalsmeer hadden en voor het vervoer van hun producten over kleine en grote vrachtwagens beschikten? Het antwoord: Fa. J. van der Zwaart & Zn. Vóórdat deze Aalsmeerse ondernemingen hun transportmiddelen in gebruik namen, klopten ze bij autospuit- en autoreclameschilderbedrijf Fa. J. van der Zwaart & Zn. in Amstelveen aan voor het spuiten en in de huisstijl brengen van de aangeschafte voertuigen. 

Veel ondernemingen in Aalsmeer en verre omstreken wisten de weg naar Van der Zwaart te vinden. Ook ondernemingen die in heel andere bedrijfstakken dan de handel in bloemen, planten en zaden actief waren, zoals Expeditie Ravesloot (dit bedrijf reed een vaste route van Aalsmeer over Amstelveen naar Amsterdam v.v.) en autobusonderneming Maarse & Kroon. 

Foto’s

Bovenvermelde historische informatie over Aalsmeerse (en vele andere) bedrijven is te lezen en vooral te zien in het onlangs verschenen boek ‘Rijdende Reclame’. In deze fraai vormgegeven uitgave vertelt de Zeister auteur/uitgever Willem Vermeulen in kort bestek de geschiedenis van het familiebedrijf Fa. J. van der Zwaart & Zn. in Amstelveen, dat bestond van 1924 tot 1970. Vader Jan Oege en zoon Jo van der Zwaart  brachten in deze periode vele honderden grote en kleine bedrijfsvoertuigen in de huisstijl van hun eigenaren. Van elke afgeleverde wagen werden foto’s gemaakt, waarvan er zo’n 700 bewaard zijn gebleven.

Bedrijfsgeschiedenis

Vermeulen laat in ‘Rijdende Reclame’ de beknopte bedrijfsgeschiedenis van Van der Zwaart volgen door bijna 400 (nooit eerder gepubliceerde) foto’s uit deze collectie: personenwagens-in-besteluitvoering, busjes, (auto)bussen en kleine en grote vrachtwagens. De meeste klanten van Fa. J. van der Zwaart & Zn. kwamen uit Amsterdam. Dat waren vaak grote bedrijven, met namen die in heel Nederland bekend waren: Lucas Bols, Bronswerk, Coca-Cola, Van Houten, Luycks, De Telegraaf en vele andere. Maar ook kleine en grote bedrijven in plaatsen rond de hoofdstad, zoals Aalsmeer, Badhoevedorp, Haarlem en Uithoorn, kwamen voor hun spuit- en reclameschilderwerk bij vader en zoon Van der Zwaart.

Maarse & Kroon

De grootste klant die Fa. J. van der Zwaart & Zn. in Aalsmeer had, was Maarse & Kroon. Niet dat Van der Zwaart alle bussen voor deze autobusonderneming over de (werkplaats)vloer kreeg. Auteur/uitgever Willem Vermeulen: ‘Maarse & Kroon beschikte over een eigen spuiterij en had normaal gesproken een bedrijf als Van der Zwaart helemaal niet nodig. Maar vaak was er zoveel werk dat de eigen capaciteit te kort schoot en dan deed het busbedrijf een beroep op Van der Zwaart. Pikant detail is dat Maarse & Kroon in 1939 autobusonderneming M. van Poelgeest N.V. in Amstelveen overnam. Voor Jan Oege en Jo van der Zwaart was dat even spannend, want zij werkten in bedrijfsruimtes die ze van deze onderneming huurden. Het bedrijfsterrein van Van Poelgeest bleef echter buiten de overname, met als positieve bijkomstigheid dat Van der Zwaart de werkruimtes kon blijven gebruiken.

‘Rijdende Reclame’ is een uitgave van Uitgeverij Willem Vermeulen in Zeist en telt 176 pagina’s op het staande formaat 21 x 28 cm. Het met gevoel voor nostalgie gemaakte boek bevat 218 zwartwit-foto’s en 187 kleurenfoto’s. Voor informatie en bestellen: www.uitgeverijwillem-vermeulen.nl.

Foto van Austin van Bloemen- en Plantenhandel K. de Ron: Rond 1950 liet Bloemen- en Plantenhandel K. de Ron deze Austin door Fa. J. van der Zwaart spuiten en beletteren. Aan het telefoonnummer is te zien dat Aalsmeer destijds nog niet heel veel telefoonaansluitingen had.