Aalsmeers forum blijft politiek volgen

Aalsmeer – In oktober heeft een groep verontruste bewoners een brief gestuurd naar de Aalsmeerse politiek. Dit naar aanleiding van de dramatisch verlopen vergaderingen van de Raad in een sfeer, die om te snijden was. De omgang met elkaar noemde de bewonersgroep bestuurders onwaardig. “U bent zich er kennelijk onvoldoende van bewust dat dit de afstand tussen burgers en bestuur vergroot. En het aanzien van Aalsmeer wordt geschaad.” Naar aanleiding van deze brief is een gesprek geweest met burgemeester Jobke Vonk-Vedder. De burgemeester gaf toe dat alle betrokkenen het eens waren dat de politieke situatie in Aalsmeer haar dieptepunt had bereikt. Er is bereidheid getoond om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en tot nu toe werken alle fracties goed mee en wordt respect voor elkaar getoond. De verontruste groep bewoners blijft echter bij de les. Eén zwaluw maakt tot slot nog geen zomer, aldus de groep van negen (Jaap Kranenburg, Coby en Johan Dekker, Dick de Geus, Ria Bouwman, Ron Hooyman, Willem Kikkert, Frank Klaasen en Dirk Box). Morgen, woensdag 3 december, vindt een bijeenkomst plaats met alle fractievoorzitters, de burgemeester en de externe voorzitter Geeske Wildeman. De bewonersgroep gaat dit gesprek aangrijpen om met name aandacht te vragen voor de relatie tussen de politieke bestuur en de inwoners. Na het overleg gaat de groep een terugkoppeling van het verloop geven. Nog onderwerpen om ook aan de orde te stellen: aalsmeersforum@gmail.com.