Aalsmeerpas in commissie Bestuur

Aalsmeer – Een drukke vergaderweek hebben burgemeester, wethouders en fracties deze week. Na een lange en intensieve vergaderavond afgelopen dinsdag waarin onder andere de Structuurvisie Greenpark en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg aan de orde kwamen, volgt vanavond, donderdag 16 juni, de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Er wordt gepraat over het horecabeleid, de nieuwbouw van schoolgebouw Triade in de Hornmeer, het invoeren van de Aalsmeerpas en de voorlopige jaarstukken komen aan de orde.

Invoering Aalsmeerpas

Met de invoering van de Aalsmeerpas wil de gemeente het mogelijk maken dat inwoners met een minimum inkomen hun deelname in de maatschappij kunnen vergroten. Voor de invoering wordt samengewerkt met Amstelveen. Met de Aalsmeerpas krijgt de minima korting bij landelijke en regionale ketens, musea en lokale partijen waaronder het zwembad en chimpie champ gaan benaderd worden om kortingen te geven bij bezoeken. De aanbieder bepaalt overigens zelf de korting, er staat geen vergoeding van de gemeente tegenover. Met de invoering van de Aalsmeerpas is een bedrag voor de gemeente van 47.000 euro gemoeid. Deze kosten kunnen gedeeltelijk worden gedekt door de extra armoedegelden die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Inwoners met een minimuminkomen, die bekend zijn bij de gemeente, gaan persoonlijk benaderd worden over de introductie van de Aalsmeerpas. De invoering is gepland per 1 oktober.

Raadsvergadering

De commissievergadering Maatschappij en Bestuur begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. Na vanavond wacht volgende week donderdag 23 juni alweer de volgende vergadering. De raad komt deze avond vanaf 20.00 uur bijeen. Op de agenda allemaal ‘geheimhoudingen’ van documenten over Green Park Aalsmeer, Triade fusieschool en uitvoeringsprogramma werken buitenruimte. Het betreft allen hamerstukken, de langste ‘discussieboom’ is de behandeling van de Lentenota 2016.