Aalsmeerderbrug weer open!

Aalsmeer – Geen poespas, geen spektakel, ‘gewoon’ open gegaan, de brug over de Ringvaart. Afgelopen vrijdag 21 november werd door menigeen gezien dat het einde van de werkzaamheden naderde. De afzettingen werden weggehaald, evenals de diverse borden en langzaam aan werd het steeds ‘ruimer’ op de Aalsmeerderbrug. In de middag was alles weer als vanouds, twee keer twee banen voor het verkeer op de N196. De werkzaamheden hebben overigens best lang geduurd, maar een en ander is wel volgens schema verlopen. In juli is in opdracht van de Provincie gestart met groot onderhoud. Een verzuchting was het wel toen allereerst het brede brugdeel aangepakt werd. Lange rijen auto’s, ondanks de vakantietijd. Toen eenmaal aan het smalle gedeelte werd gestart, namen de files af en was er slechts sprake van enkele minuten vertraging. Tijdens dit onderhoud aan het smalle brugdek werden verborgen gebreken geconstateerd en deze waren van dien aard dat het de Provincie niet verstandig leek om tot open stellen over te gaan. De extra werkzaamheden zijn van 24 oktober tot 21 november uitgevoerd. En zijn nu klaar. Er prijkt weer een prachtige brug over de Ringvaart!