Aalsmeerbaan en Kaagbaan aansluitend buiten gebruik

Schiphol – De Aalsmeerbaan is sinds 27 september en tot en met 13 oktober in onderhoud. Aansluitend gaat de Kaagbaan in onderhoud van 13 tot en met 22 oktober. Tijdens het baanonderhoud is de betreffende start- of landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Vanwege groot onderhoud aan de kruising tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan overlapt het onderhoud aan de twee banen. Aan de start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Er worden herstellende werkzaamheden aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, lampen schoongemaakt of vervangen en omliggende grasvelden worden gemaaid. De werkzaamheden aan de Aalsmeerbaan en Kaagbaan worden gecombineerd met onderhoud aan de kruising tussen deze twee banen, taxibaan E1. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Instrument Landingssysteem

Tijdens het onderhoud van de Kaagbaan vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tegelijkertijd het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Kaagbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het onderhoud is afgerond en er worden meetvluchten uitgevoerd om de juiste en nauwkeurige werking van het systeem te controleren.

Aangepast baangebruik

De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in de periode van 27 september tot en met 13 oktober zijn aangewezen op de Kaagbaan. Daarnaast kan de Buitenveldertbaan vaker in gebruik zijn. Door werkzaamheden aan de kruising tussen de betreffende start- en landingsbanen, in de periode van 11 tot en met 13 oktober, is naast de Aalsmeerbaan ook de Kaagbaan voor enkele perioden niet of beperkt inzetbaar voor het vliegverkeer. Op die dagen kan de Zwanenburgbaan gebruikt worden voor landingen vanuit of starts naar het zuiden. Tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan (13 tot 22 oktober) zal het vliegverkeer meer gebruik maken van de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan.

 Werkzaamheden kruising

Op woensdag 20 oktober wordt er weer gewerkt aan de kruising tussen de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan, waardoor de Aalsmeerbaan overdag ook niet beschikbaar is. Het vliegverkeer zal die dag naar verwachting gebruik maken van de Zwanenburgbaan voor landen vanuit het zuiden of starten richting het zuiden. Ook kan de Buitenveldertbaan worden ingezet. In de periode na afloop van het onderhoud kan de Kaagbaan tot medio november, vanwege de vervanging van het landingssysteem, niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan. Hierdoor kunnen de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan vaker bij noordenwind en beperkt zicht worden ingezet als landingsbaan.

Bewoners met vragen 

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.