Aalsmeer scoort goed op veiligheidsindex

Aalsmeer – De regionale veiligheidsrapportage (RVR) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in de periode januari tot en met augustus 2017 is gepresenteerd. Deze RVR geeft aan dat Aalsmeer goed scoort op de veiligheidsindex, ook vergeleken met de rest van de regio. De veiligheidsindex is verbeterd (58) ten opzichte van 2016 (66). Ook de scores op criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in alle wijken zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het totale aantal misdrijven in Aalsmeer is ongeveer gelijk gebleven, maar er is wel een verschuiving te zien in soorten.

Inbraken garages en schuren

Zo is het aantal geweldsmisdrijven gedaald, maar het aantal inbraken in garages, schuren en bedrijven gestegen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat schuren, garages en sommige bedrijven iets meer uit het zicht liggen en daders daar makkelijker kunnen inbreken. De politie doet veel aan bewustwording van inwoners, onder meer via whatsapp groepen en facebook. De gemeente heeft in een aantal wijken whatsapp borden geplaatst. Komen tijd voert de politie met het ‘Donkere dagen offensief’ extra surveillances en wijkgerichte acties uit. De gemeente ondersteunt dit met communicatie om de bewustwording te verhogen.

Diefstal fietsen en plofkraken

De stijgende trend bij diefstal van brom- en snorfietsen en fietsen heeft zich helaas in 2017 voortgezet. De politie zet actief in op de bestrijding  en boekt goede resultaten met zogenaamde lokfietsen. In de regio lijkt het aantal berovingen van geldautomaten via bijvoorbeeld plof- of ramkraak toe te nemen. De gemeente is in gesprek met banken over aanvullende maatregelen bij de kwetsbare locaties in de gemeente.

Alcohol en (te) hard rijden

Het aantal alcoholincidenten op de weg is het afgelopen jaar toegenomen in Aalsmeer. Dit is terug te zien in de cijfers van de politie. Daarnaast heeft de politie geconstateerd dat er op de wegen in Aalsmeer (te) vaak te hard wordt gereden. De gemeente heeft de politie gevraagd meer te gaan controleren op alcohol en snelheid. De gemeente gaat dit ondersteunen met communicatie gericht op bewustwording.