Vervuilend vliegtuig

Raad unaniem voor ‘visie’ op Schiphol

Aalsmeer – Er blijken nog meer dan 500.000 vluchten te zijn uitgevoerd door Schiphol over de Aalsmeerbaan dit jaar. Volgens de cijfers van BAS liefst 512.252 vluchten en gezien de grote overlast in de gemeente, zijn de fracties van mening dat de luchthaven zich aan het Alders Akkoord moet houden.

Trucje of andere interpretatie

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 7 december kwamen de cijfers op tafel tijdens de behandeling van de Position Paper Schiphol waarin Aalsmeer haar ‘positie’ bepaald ten opzichte van de luchthaven en daarin wordt ook aangegeven dat meer dan 500.000 vluchten onacceptabel is. Volgens wethouder Robbert-Jan van Duijn is het overschreden aantal vluchten inclusief landingen en stijgingen van privéjets en helikopters. In 2016 betekende dit een verlaging van 17.500 vluchten. “Als we dit aantal aanhouden, blijft Schiphol onder de 500.000 vluchten.” Ronald Fransen van PACT noemde het een “trucje van Schiphol”, Jan Bouwmeester van de VVD zei het iets anders: “Een andere interpretatie van de cijfers.”

Iets pittiger

De Position Paper Schiphol is een gezamenlijke uitwerking van het college en de gemeenteraad en het zal daarom niemand verbazen dat deze ‘visie’ unaniem aangenomen is. Alhoewel de fracties HAC, PACT en Kuin vonden dat het wel een tandje scherper en iets pittiger zou mogen. “Genoeg is genoeg”, aldus Rik Rolleman van PACT. “De grens van visieloos groeien is bereikt, zeker wat betreft veiligheid en geluidsoverlast in Aalsmeer”, zo sprak Luuc de Horde van AB. Wethouder Robbert-Jan van Duijn gaf aan er verder mee aan de slag te gaan. “Mooi één geluid vanuit Aalsmeer.”

‘Tegenaanval’

De ’tegenaanval’ is in ieder geval ingezet. De bestuurders in Aalsmeer maken gezamenlijk een vuist voor inwoners. Het liefst geen nachtelijke vluchten meer, geen vliegtuigen die bochten maken boven wijken, rusturen (even een paar uurtjes geen herrie) en zeker een uitkoopregeling (op maat) voor inwoners die hevige overlast ondervinden en graag willen verhuizen. Kortom: Een minder luidruchtige en meer ‘menselijkere’ buurman!