Aalsmeer koploper in registratie arbeidsmigranten

Aalsmeer – Woensdag 21 april is officieel het nieuwe proces voor de inschrijving van de arbeidsmigranten gestart. De firma Ruigrok geeft digitaal gegevens door aan de gemeente. Hierdoor wordt het inschrijfproces verkort en op een snelle, doeltreffende manier verblijfsgegevens van werknemers uit EU landen vastgelegd. Hiermee is Aalsmeer koploper in Nederland. Loco-burgemeester Robert van Rijn, Nick Tol van Ruigrok en Annemieke de Man van Greenport waren aanwezig bij deze officiële aftrap bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken. 

Tot voor kort werd er niet altijd een verblijfsadres of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP waardoor er slecht zicht was waar de arbeidsmigrant verbleef. Hierdoor was kans op ondermijning en was niet duidelijk wie waar woonde. Bovendien liep de gemeente geld mis omdat het Gemeentefonds is gebaseerd op het aantal inwoners. 

Loco-burgemeester Robert van Rijn: “We willen natuurlijk dat alle inwoners van Aalsmeer in de BRP zijn opgenomen om woon- en adresfraude te voorkomen. Daarnaast vind ik het nog belangrijker dat de EU-burgers die hier komen werken dit kunnen doen in een veilige woonsituatie. Met dit nieuwe proces voor inschrijving van arbeidsmigranten weten we, in geval van een calamiteit, wie op een bepaald adres woonachtig is.” 

Om het systeem goed bij te houden onderhoudt de gemeente contacten met werkgevers van arbeidsmigranten zoals Greenport en Ruigrok (verhuurder van huisvesting en tevens werkgever van veel arbeidsmigranten in Aalsmeer). De samenwerking verloopt goed. 

Twee balies voor inschrijving

Sinds 14 april zet de gemeente tijdens de woensdagavond twee balies van Burgerzaken in voor de inschrijving van de arbeidsmigranten. Er wordt gewerkt op afspraak. Doordat Ruigrok de gegevens van tevoren digitaal aanlevert geeft dit veel tijdwinst en kan de gemeente snel de arbeidsmigranten inschrijven. Na deze pilot worden mogelijkheden onderzocht om deze samenwerking ook op te zetten met  andere werkgevers van arbeidsmigranten.

Foto: Taart bij officiële start registratie arbeidsmigranten.