Aalsmeer is winterklaar

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de gladheidbestrijding voor de komende winter zijn afgerond. Net als voorgaande jaren verzorgt Meerlanden de gladheidbestrijding op de hoofdrijwegen, de busroutes en de belangrijke fietspaden zoals bijvoorbeeld de routes naar scholen en winkelcentra. 

Wandelpaden

Maar ondanks de inspanningen is gladheid helaas nooit helemaal te voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd alert tijdens winters weer. Op wegen in woonwijken, stoepen en wandelpaden wordt bijvoorbeeld niet gestrooid. Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, zorgt Meerlanden dat eerst de belangrijkste doorgaande routes gestrooid of geschoven worden. De andere wegen komen dan op een later moment aan de beurt. 

Zoutkisten

Bij onder andere het zwembad, de begraafplaats, de dagvoorzieningen voor gehandicapten en de zorgcentra staan zoutkisten. De gemeente doet een beroep op bewoners en bedrijven om zelf de stoepen schoon te houden en zo de gemeente gezamenlijk begaanbaar te houden.

Informatie over actuele strooiacties en de regionale gladheidverwachting zijn van eind oktober tot begin april te volgen op twitter: @Meerlanden. Via www.aalsmeer.nl kan het Gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes bekeken worden.