Aalsmeer baalt van geschuif vliegtuighinder

Aalsmeer – Eén van de maatregelen die de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vaststelt om hinder van vliegtuigen te beperken, pakt nadelig uit voor bewoners van Kudelstaart. Vliegtuigen die via een vaste bocht opstijgen vanaf de Kaagbaan zorgen al een paar jaar voor meer overlast. Dat het vliegen via de vaste bocht nu definitief is, kan op weinig waardering rekenen van het college van Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer heeft de afgelopen twee jaar gepleit voor meer inzicht in de gevolgen van het vliegen via de vaste bocht voor de hinderbeleving in Kudelstaart. Daardoor is nog gewacht met het definitief invoeren van het zogenaamde ‘Microklimaat Leimuiden’. 

Rekensom

Nu is in het Regioforum van de ORS besloten de maatregel door te zetten. Hierdoor zijn er per saldo in de omgeving van Schiphol minder mensen die hinder ondervinden. Maar juist in Kudelstaart, waar al sprake is van een optelsom van hinder door drie banen, neemt het aantal mensen dat hinder ondervindt toe. Volgens wethouder schipholzaken Robbert-Jan van Duijn doet het er blijkbaar niet toe dat zo’n rekensom geen recht doet aan de beleving van de hinder. “Het geeft maar weer eens aan dat het berekenen van hinder leidt tot schuiven met hinder tussen gemeenten”, constateert hij. “Als gemeenten word je op deze manier tegen elkaar uitgespeeld en dat moeten we absoluut niet laten gebeuren.” 

“Overlast is overlast”

De vaste-bochtconstructie zorgt ervoor dat vliegtuigen dichterbij Kudelstaart overvliegen, waar al drie banen voor overlast zorgen. “Als je aan een inwoner van Kudelstaart vraagt van welke baan het vliegtuig komt dat over hem heen vliegt, zal hij zeggen dat het niet uitmaakt”, zegt de wethouder. “Want overlast is overlast, van welke baan die ook komt.”

Het geeft volgens de wethouder ook aan dat er niet meer te schuiven valt met vliegbewegingen en hindercijfers. “Door op één plek de hinder te verminderen maak je het voor anderen vaak weer erger.” Hij heeft er daarom voor gezorgd dat er door de ORS is toegezegd dat het aantal vliegtuigen dat opstijgt via de vaste bocht scherp in de gaten wordt gehouden en dat niet actief wordt gestimuleerd om via de bocht te vliegen. 

Solidair blijven

“Ik heb me met hand en tand verzet en er alles aan gedaan om deze ontwikkeling tegen te houden”, zegt de wethouder. “De oproep van Aalsmeer aan de omliggende gemeenten is nu: laten we solidair blijven als het gaat om hinder en vooral oog blijven houden voor de meest gehinderde gebieden.”

Geluidsmeetsysteem

En natuurlijk blijft wethouder Robbert-Jan van Duijn actief om Aalsmeer in beeld te houden: “We blijven onverminderd inzetten, ondermeer door met Schiphol en het Rijk in gesprek te blijven over het uitvoeringsplan Hinderreductie, over de inrichting van een Omgevingsfonds en bijdragen voor Aalsmeer hieruit, over het opzetten van een geluidsmeetsysteem in Aalsmeer en Kudelstaart en andere mogelijke maatregelen die de geluidshinder verminderen en de leefbaarheid in onze gemeente ten goede komen.”