31 Waardevolle bomen weg voor HOV-busbaan?

Aalsmeer – De gemeente heeft op 25 juli een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 31 waardevolle bomen ten behoeve van het realiseren van een HOV-busbaan door Aalsmeer. De locatie is langs de Burgemeester Kasteleinweg. De aanvragen voor omgevingsvergunningen staan vandaag, donderdag 1 augustus, in de officiële mededelingen van de gemeente in deze krant. 

Plannen inzien

De plannen inzien kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via 0297-387575. Reageren op de aanvraag is mogelijk door een reactie te sturen naar de gemeente via www.aalsmeer.nl. Menig inwoner is verbolgen over dit voornemen. Het is vooralsnog gissen om welke bomen het gaat, maar er wordt uitgegaan van de bomen tussen de Ophelialaan en de J.C. Mensinglaan. Zo’n beetje het enige groen langs de voormalige provinciale weg. Mocht het inderdaad om deze bomen gaan, dan is van het Heegstrapark (tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Cyclamenstraat) eigenlijk geen sprake meer. Deze geliefde plek bij met name hondenbezitters komt ‘bloot’ te liggen. 

Vraagtekens

Op facebook worden vraagtekens gezet over de beoogde bomenkap: “Zou dit nu echt nodig zijn? We geloven het gewoon niet!” En: “Waarom een busbaan, die zou toch in het midden komen of is er weer een ambtenaar met een beter idee.”

Vakantietijd

Over het moment van de aanvraag is eveneens kritiek. “Lekker op tijd, ben benieuwd wat er nog meer uit de koker komt.” En: “Doen ze expres in de zomer, zodat er veel op vakantie zijn in verband met bezwaren.”  

Nieuwe bomen planten

Voor menigeen is de bomenkap weer een teken dat de gemeente weinig waardering heeft voor haar groen: “Straks wordt Aalsmeer één grote landingsbaan. En: ”Nog even en we asfalteren alles. Blijft geen groen over. Stop met die onzin. Daar moeten we toch met z’n allen iets tegen doen.” Er wordt ook advies gegeven: “Eerst drie keer zoveel nieuwe bomen planten, dan pas kappen.”

Wethouder onaangenaam verrast 

“Ik ben over deze aanvraag onaangenaam verrast”, zegt wethouder Wilma Alink in een reactie. “Mijn beleid is dat gezonde bomen in principe niet worden gekapt.” De wethouder heeft zich daarom ook direct verder laten informeren. “Voor wat betreft de aanvraag voor deze specifieke kap van bomen kunnen we op dit moment zeggen dat het gaat om een nog niet goedgekeurde aanvraag. Sterker nog, de aanvraag is nog niet eens officieel in behandeling genomen. Zodra dat wel gebeurt, wordt er gekeken over welke bomen het gaat (gezond, niet-gezond, waardevol, etc.) en of er sprake is van voldoende geplande herbeplanting. Dit alles gaat pas na het zomerreces in werking.” U/jij kunt er dus op rekenen dat wethouder Alink deze aanvraag nauwlettend blijft volgen. Gelukkig maar!

De entree van het Heegstrapark bij de Ophelialaan. Oeps, (weer of nog) een overvolle prullenbak…