Vervuilend vliegtuig

2e Kamerleden komen hinder Schiphol ervaren

Aalsmeer – Een aantal Tweede Kamerleden heeft de uitnodiging van de gemeenteraad van Aalsmeer geaccepteerd om zelf de hinder van Schiphol te komen ervaren. Op maandag 11 november gaat de gemeenteraad eerst met hen in gesprek in de raadzaal, daarna volgt een rondrit door Aalsmeer en Kudelstaart. De Tweede Kamerleden, die zich bezighouden met de luchtvaart in Nederland, worden tijdens het werkbezoek door de gemeenteraad bijgepraat over hoe de hinder van vliegtuigen door veel Aalsmeerders en Kudelstaarters wordt ervaren. De Aalsmeerse gemeenteraad is dan ook blij dat de Kamerleden zelf poolshoogte komen nemen welke hinder dat betreft. 

Grens bereikt

In het gesprek met de Kamerleden zal de gemeenteraad aangeven dat de grens van wat nog acceptabel is qua vliegtuiggeluid al lang bereikt is. Aanleiding hiervoor is het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om het aantal vliegbewegingen vanaf Schiphol onder voorwaarden te laten groeien van maximaal 500.000 naar maximaal 540.000 per jaar. Deze extra groei van het aantal vliegtuigbewegingen zal tot een verdere verslechtering van de leefbaarheid in de gemeente Aalsmeer leiden. 

Informatie en film

Om 11.00 uur worden de Kamerleden ontvangen door burgemeester Gido Oude Kotte. Daarna zullen de gemeenteraad en ook wethouder Robbert-Jan van Duijn de Kamerleden voorzien van informatie. Er wordt ook een korte film getoond waarin de hinderbeleving van Aalsmeerders en Kudelstaarters helder voor het voetlicht wordt gebracht. 

Bezoek locaties

Na het gesprek in de raadzaal bezoeken de raadsleden met de Tweede Kamerleden locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op die manier kunnen de Kamerleden zich een goed beeld vormen van de impact die de vele vliegbewegingen hebben op de inwoners van de gemeente Aalsmeer. De boodschap dat de leefbaarheid van Aalsmeer in het geding is zullen de gemeenteraadsleden aan de Kamerleden meegeven. 

De bijeenkomst is van 11.00 tot 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar toegankelijk. Publiek is als toehoorder welkom op de tribune in de raadzaal.