26 Woningen in en bij ‘De Hoeksteen’

Aalsmeer – Dinsdag 1 februari is de concept startnotitie voor ‘De Hoeksteen’ aan de Ophelialaan 230 en de woning Jac. P. Thijsselaan 2 vrijgegeven voor inspraak. De bedoeling is om hier 26 koopwoningen te ontwikkelen. 

De ambitie is om in het hoofdgebouw van de voormalige school zeven ruimere koopwoningen in het dure segment en één kleine koopwoning in het lage middensegment te maken. De bijgebouwen en de woning aan de Jac. P. Thijsselaan 2 worden gesloopt. Op het vrijkomende terrein komen 18 nieuwe koopwoningen in het lage middensegment. 

Wethouder Robert van Rijn: “Uitgangspunt van de Aalsmeerse Woonagenda 2020 is om woningen te realiseren voor diverse doelgroepen. Het ombouwen van de Hoeksteen tot woningen sluit hier mooi bij aan. Speerpunten in dit project zijn het behoud van het beschermd dorpsgezicht en duurzame en geluidsbewuste woningen bouwen voor verschillende doelgroepen.”  

Digitale informatieavond 

Op donderdag 10 februari wordt de concept startnotitie gepresenteerd aan belanghebbenden tijdens een digitale bijeenkomst. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen aan projecten.aalsmeer@amstelveen.nl, onder vermelding van de projectnaam: ‘De Hoeksteen’. Na aanmelding ontvangen belanghebbenden op donderdag 10 februari, via e-mail, een link om bij de presentatie aanwezig te kunnen zijn. Wie geen mogelijkheden heeft om digitaal de presentatie te volgen, kan een e-mail sturen naar projecten.aalsmeer@amstelveen.nl met hun vraag. De presentatie is na 10 februari op https://participatie.aalsmeer.nl terug te kijken.

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de openbare ruimte met de onderdelen groen, water en parkeren. 

Het is in deze fase nog niet mogelijk om al in te schrijven voor de woningen.

Verdere procedure
De concept startnotitie ligt vanaf 4 februari tot 4 maart ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie geven op deze startnotitie via het platform participatie.aalsmeer.nl en/of via e-mail: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd opgenomen in een ‘nota van beantwoording’ en meegezonden naar de gemeenteraad die uiteindelijk de startnotitie vaststelt. Na vaststelling van de startnotitie maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan. De fasen van het project staan beschreven op https://participatie.aalsmeer.nl en www.aalsmeer.nl/bouwprojecten

Het voormalige schoolgebouw van De Hoeksteen.