18 Woningen rond kerkhofje Calslagen

Aalsmeer – Op 20 januari heeft het college besloten het bestemmingsplan Nieuw Calslagen in gewijzigde vorm ter besluitvorming voor te leggen aan gemeenteraad. De planning is dat dit bestemmingsplan in de gemeenteraad van 19 februari behandeld wordt. Wethouder Jop Kluis: “Tijdens de zienswijze periode in de bestemmingsplanprocedure bleek dat het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen op een aantal zaken moet worden aangepast. In grote lijnen komt het erop neer dat de strekdam in het westen van het plangebied niet meer bij de ontwikkeling wordt betrokken en nu buiten het bestemmingsplan valt. Hiervoor wordt nu een nieuw voorstel aan de gemeenteraad gedaan in de vorm van een gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan.”

Restauratie oudste huisje

Het doel van het project is de herontwikkeling van de braakliggende percelen rondom het kerkhofje Calslagen, waarbij de cultuurhistorie van de plek een belangrijk uitgangspunt vormt. Dit sluit aan bij de Belvedèregedachte: ‘behoud door ontwikkeling’. Het ontwerp van de woningen is geïnspireerd op het oudste huisje van Kudelstaart aan de Herenweg 83, een gemeentelijk monument. Onderdeel van het project Nieuw Calslagen is ook de restauratie van dit pand, zodat het een referentiepunt voor de nieuwe woningen kan blijven. Er worden volgens het stedenbouwkundig plan maximaal 18 woningen gebouwd met een hoge duurzaamheidsambitie. Het woningbouwconcept is uitermate flexibel zodat optimaal kan worden ingespeeld op de woonwensen van de toekomstige bewoners. De woningen worden gebouwd door bouwbedrijf Van Berkel Aannemers BV.