Wel last van files, maar geen verbreding

De Ronde Venen – Deze conclusie kan worden getrokken uit de enquête die Ronde Venen Belang onder de bevolking heeft gehouden. De enquête heeft RVB gehouden omdat de provincie Utrecht haar mening over de N201 heeft veranderd. Tot voor kort huldigde zij het standpunt dat de N201 niet verbreed mocht worden. Om die reden werd het aquaduct bij Amstelhoek ook voorzien van slechts een enkele rijbaan. Aangezien de provincie nu laat blijken dat zij denkt over verbreding van de gehele N201 wilde RVB van de inwoners weten hoe zij over verbreding denken. De enquête is door 537 respondenten ingevuld. De leeftijd varieerde van 18 tot 80 jaar, waarbij de meerderheid lag tussen 30 en 50 jaar. Naast inwoners uit de gemeente hebben ook andere weggebruikers de vragenlijst beantwoord. De meeste respondenten komen uit Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis. De problemen zijn niet op het hele traject. (Meer over dit onderwerp leest u in de Nieuwe Meerbode van woensdag 26 oktober