Winkeltijden op zondag toch niet verruimd

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 12 december behandelde de gemeenteraad de nieuwe winkeltijdenverordening. Deze nieuwe winkeltijdenverordening zou ondernemers de mogelijkheid geven om ook op zondag voor ruimere openingstijden te kiezen. Een nadrukkelijke wens van inwoners en ondernemers. Een amendement van het CDA, gesteund door  Absoluut Aalsmeer (AA), gooide echter roet in het eten. In het amendement van het CDA werd ondernemers de mogelijkheid om op zondag het gehele jaar eerder open te gaan ontnomen. Bovendien werd een ontheffingenstelstel geïntroduceerd waarin ondernemers slechts tien mogelijkheden kregen om jaarlijks eerder open te gaan. 

Uitdrukkelijke wens

Wethouder Van Rijn benadrukte in de behandeling dat ondernemers zelf hebben aangegeven eerder open te willen gaan. Hij verwoordde het zo: “Dit was een uitdrukkelijke wens van de ondernemers zelf. Ook het participatietraject is in samenspraak met de ondernemers tot stand gekomen.” VVD fractievoorzitter Van der Zwaag benadrukte de keuzevrijheid van ondernemers en inwoners. Van der Zwaag “De gemeente zou zo min als mogelijk regels vast moeten stellen, waardoor ondernemers zelf de keuze kunnen maken of het voor hun bedrijf zinvol is om wel of niet op zondag open te zijn.” Bovendien wees Van der Zwaag op het feit dat inwoners momenteel naar omliggende gemeenten rijden om daar hun boodschappen op zondagochtend te halen, hetgeen de lokale ondernemers op achterstand zet en belastend is voor het milieu. Van der Zwaag was bovendien bereid de uitgestoken hand van D66 te pakken. Deze fractie had in haar amendement voorgesteld de openingstijd op zondagochtend naar 10.00 uur te brengen. 

“Ofschoon wij uiteraard voorstander zijn van het voorstel van het college, kunnen wij de bemiddelende hand van D66 in dit vraagstuk waarderen en willen dit amendement van D66 dan ook wel steunen”. Dit gold echter niet voor CDA en AA die ondanks alle argumenten hun eigen amendement bleven steunen. Resultaat was dat het amendement van CDA en AA met 12 tegen 11 stemmen werd aangenomen. Geen ruimere openingstijden op zondag. 

“Had anders gekund”

VVD woordvoerder van der Zwaag na afloop van het debat: “Ik ben teleurgesteld over deze uitkomst. VVD Aalsmeer vindt een eigen keuze voor ondernemers en consumenten belangrijk.  Bovendien worden door CDA en AA extra regels in het leven geroepen die weer hogere kosten voor ondernemers en consumenten veroorzaken. Elke ondernemer die een ontheffing wil aanvragen, moet hiervoor leges gaan betalen. De gemeente moet handhaving gaan opzetten. Lastenverzwaring voor ondernemers waarvan de rekening uiteindelijk bij de consument terechtkomt. Jammer, dit had anders gekund”, besluit Van der Zwaag.