Wethouder Kroon leest voor bij KDV Ministek

Wilnis – Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de Nationale voorleesdagen. Het boek Moppereend staat centraal. Op woensdag 22 januari werd dit gevierd met een voorleesontbijt in pyama bij KDV Ministek van KMN Kind en Co in Wilnis.

Op kinderdagverblijf Ministek vinden ze het erg belangrijk veel en vaak voor te lezen aan zowel baby’s als peuters. Voorlezen is belangrijk voor kinderen van alle leeftijden. Op deze manier worden de taal- en spraakontwikkeling van de kinderen gestimuleerd.

Wethouder Rein Kroon heeft het boek Moppereend aan de kinderen voorgelezen. In de hal zaten de kinderen in de kring aandachtig te luisteren naar het verhaal. De kinderen mochten de dieren nadoen en de kleuren van de regenboog werden benoemd. Ter afsluiting zongen zij het liedje ‘Mopperdag’. Het was een geslaagde ochtend!