Werkzaamheden aan Fort Kudelstaart

Kudelstaart – Binnenkort start aannemersbedrijf De Groot Waterbouw B.V. uit Aalsmeer in opdracht van de gemeente Aalsmeer met de voorbereidende werkzaamheden van de renovatie van het dak van Fort Kudelstaart.  

Reconstructie

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases. De eerste fase bestaat voornamelijk uit het uitgraven van het dak. De planning is dat dit eind december is afgerond. De gronden die hierbij vrijkomen gaan naar de gemeentelijke grondbank aan de Ambachtsheerweg te Kudelstaart.  

Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond wordt gestart met de tweede fase: de daadwerkelijke reconstructie van het dak. Hiervoor wordt een andere, gespecialiseerde aannemer gecontracteerd, zodra het dak is uitgegraven. De planning is dat de uitvoering van deze werkzaamheden start in het eerste kwartaal van 2020.

Het kan zijn dat omwoners tijdens deze werkzaamheden enige overlast of hinder ondervinden. De gemeente en de aannemer doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Voor algemene vragen kan contact opgenomen worden met Robbert Thoolen van de gemeente Aalsmeer via 020-5404349. Voor specifieke vragen en/of klachten over de uitvoering kunnen inwoners terecht bij de heer Dave de Groot van het aannemersbedrijf De Groot Waterbouw B.V. via 06-53686509.