Weer fijne ontmoetingsplek voor bewoners de Kom

Mijdrecht – Dankzij financiële bijdragen van Univé Groene Hart en Rabo Rijn en Veenstromen en de ondernemingsgeest van een groepje bewoners, beschikt De Kom – wooncomplex voor ouderen in Mijdrecht . Ondanks het feit dat staatssecretaris Van Rijn, verantwoordelijk voor de hervorming van de ouderenzorg, in de tweede kamer heeft uitgesproken dat in zo’n geval “gezocht moet worden naar een nieuwe oplossing”, liet de Zonnehuisgroep Amstelland na, de bewoners van De Kom zulke vervangende faciliteiten op het gebied van welzijn aan te bieden. Dit lieten bewoners van De Kom echter niet op zich zitten. Via de Beursvloer De Ronde Venen verkregen zij dankzij het Univé Steuntje-in-de-rug en het Rabo Dichtbij Fonds de financiële middelen die nodig waren om de Komzaal een metamorfose te laten ondergaan. Er kan weer samen worden gegeten en, er is een leestafel, een geluidsinstallatie, moderne apparatuur en er hangt Kunst aan de wand. Afgelopen zaterdag werd de ruimte met een door Univé Groene Hart aangeboden lunch officieel in gebruik genomen.