Waterwolftunnel dicht wegens onderhoud

 

Regio. Behalve dat de Prinses Irenebrug over de Amstel in Uithoorn voor een onderhoudsbeurt deze maand gesloten is voor het verkeer, zijn er in deze periode ook onderhoudswerkzaamheden in de Waterwolftunnel gepland. Dat gebeurt in de nacht van 13 op 14 maart (tussen 21.00 uur en 06.00 uur) en de nacht van 14 op 15 maart (tussen 21.00 uur en 06.00 uur). Gelukkig op ‘minder drukke tijdstippen’. Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van het N201-tracé tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer vice versa. Met behulp van borden worden omleidingsroutes aangegeven. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de ‘oude’ N196. Het verkeer kan wel gebruik maken van het Amstel aquaduct en wordt dan omgeleid via Uithoorn en Aalsmeer v.v. Voor een zo hoog mogelijke veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming is het noodzakelijk dat de Waterwolftunnel regelmatig wordt onderhouden. Deels kan dit onderhoud plaatsvinden terwijl de Waterwolftunnel open is voor verkeer. Anderzijds, 3 keer per jaar, dient de tunnel te worden afgesloten voor het verkeer zodat de veiligheid van de weggebruiker en het onderhoudspersoneel gewaarborgd is. Tijdens deze tunnelsluitingen moet het verkeer dus gebruikmaken van de daarvoor aanwezige omleidingsroutes.

Op geruchten als zou de Prinses Irenebrug in het onderhoudsweekend van de Waterwolftunnel ‘korte tijd’ open zijn voor het verkeer, konden bij navraag zowel de gemeente als de Provincie geen bevestigend antwoord op geven. Rekent u er dus maar op dat de brug gewoon afgesloten blijft voor het (gemotoriseerde) verkeer en dat de aangegeven omleidingsroutes in de avond- en nachtelijke uren vooralsnog gevolgd moeten worden.