Waterschap baggert Oude Waver

Regio – In de eerste helft van februari start het baggeren van de Oude Waver in opdracht van Waterschap  Amstel, Gooi en Vecht. Het water van gemaal Winkel, vlakbij de Waverbrug, tot de Stokkelaarsbrug wordt gebaggerd. Naar verwachting is het werk in april klaar. Waarom wordt er gebaggerd? 

Het waterschap moet ervoor zorgen dat de aan- en afvoer van water mogelijk is. In de loop van de tijd ontstaat een baggerlaag door onder andere plantenresten die naar de bodem zakken. Een dikke laag bagger zorgt ervoor dat het water te ondiep wordt. Daardoor kan er minder water door de Oude Waver stromen. Hierdoor kan er onvoldoende water in korte tijd kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld na een flinke regenbui. Ook voor de recreatievaart moet het water diep genoeg zijn. Om het watersysteem op orde te houden moet er daarom regelmatig gebaggerd worden. Meestal gebeurt dat één keer in de 10 jaar.  

Wat gaat er gebeuren?
Langs de Oude Waver is nu al het dijkverzwaringsproject bezig. Daarvoor is de Oude Waver afgesloten voor boten door een tijdelijke brug naast de Waverbrug. Het baggerwerk gebeurt met een kraan op een ponton. Met zogenaamde beunbakken – een boot zonder motor die wordt geduwd door een andere boot – wordt de bagger naar een plek bij de Waverbrug gevaren. Vanaf daar wordt de bagger in vrachtwagens geladen en afgevoerd via de Hoofdweg. Dat kan verkeershinder geven. Voor een veilig transport van de beunbakken zijn de voetgangersbruggen over de Oude Waver tijdens werkdagen buiten gebruik.