Wat vindt U: Renovatie gemeentehuis of een nieuwe bij het zwembad?

De Ronde Venen – Het college van Burgemeester  en Wethouders heeft deze week een startnotitie over de vernieuwing van het gemeentehuis vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. In de startnotitie worden 2 plannen beschreven: renovatie van het gemeentehuis op de huidige plek of nieuwbouw van het gemeentehuis bij het zwembad in Mijdrecht. Inwoners wordt in maart volgend jaar via een referendum gevraagd hun voorkeur uit te spreken. De gemeenteraad behandelt de startnotitie waarschijnlijk in haar vergadering van 6 oktober.  

Het gemeentehuis voldoet niet aan de eisen van de huidige tijd en is niet toekomstbestendig. ,”Niets doen is geen optie, we moeten een knoop doorhakken’’, zegt wethouder Cees van Uden. “Aanpassingen zijn nodig om het gemeentehuis weer het kloppende hart van de gemeente te maken. Een plek voor ontmoeting, waar maatschappelijke organisaties samenwerken, waar we inwoners en ondernemers goed kunnen ontvangen en waar medewerkers een plek hebben die voldoet aan de eisen van deze tijd.’’

Voor- en nadelen van scenario’s

In de startnotitie worden de voor- en nadelen van de 2 plannen kort beschreven. In plan 1 wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd op een kavel naast het parkeerterrein bij het zwembad in Mijdrecht. Het oude deel van het gemeentehuis (aan het Raadhuisplein) maakt in dat plan plaats voor woningbouw. De begane grond van het nieuwe deel van het gemeentehuis (aan de Croonstadtlaan) blijft bestaan. De verdiepingen worden omgebouwd tot woningen. Ook kunnen eventueel 2 extra bouwlagen worden toegevoegd.

Ook in plan 2 gaat de oudbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen woningen in 4 woonlagen. Op de begane grond is ruimte voor publieke of maatschappelijke functies, zoals de bibliotheek. Op het nieuwe deel van het gemeentehuis komen 2 extra verdiepingen. Deze worden gebruikt om de functies die nu nog in de oudbouw zijn ondergebracht (zoals de raadzaal) een nieuwe plek te geven.

Financieel weinig verschil

Financieel ontlopen de 2 plannen er elkaar niet veel. Uit eerste berekeningen blijkt dat (nieuwbouw) 24 miljoen euro kost. De kosten van een renovatie worden becijferd op 22,4 miljoen euro. Daar staat tegenover dat er bij de nieuwbouw  meer ruimte is voor woningbouw en er dus meer opbrengsten zijn. Plan 1 biedt de mogelijkheid ongeveer 70 woningen in het centrum van Mijdrecht te bouwen en plan 2  gaat uit van de bouw van ongeveer 35 woningen.

Wethouder Van Uden: “De bespreking van de startnotitie in de gemeenteraad is de eerste stap om tot een definitief besluit te komen. Graag horen we van de gemeenteraad of we deze 2 scenario’s verder kunnen uitwerken.. Als de 2 scenario’s zijn uitgewerkt is het woord aan de inwoners. Zij kunnen op basis van de uitgewerkte scenario’s dan in het referendum aangeven welk scenario volgens hen het beste is.’’

Bijlagen:

Eerste impressies van de 2 scenario’s. In scenario 1 verrijst een nieuw gemeentehuis bij het zwembad in Mijdrecht. In scenario 2 maakt de oudbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein plaats voor woningen en komen er 2 verdiepingen op het deel van het gemeentehuis aan de Croonstadtlaan