Walk & Talk voor werkzoekenden

Amstelveen – Maandelijks helpt de Bibliotheek mensen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Elke keer staat de bijeenkomst in het teken van een ander onderwerp dat mensen helpt bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Inspirerende mensen die op zoek zijn naar een baan ontmoeten elkaar bij deze Walk & Talk bijeenkomsten. Zij helpen elkaar door ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de koffiepauze is er ruim de gelegenheid om met elkaar te netwerken en tips, contacten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten vinden iedere laatste donderdag van de maand plaats van 10.30 tot 12.30 uur in Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein.

De eerstvolgende is op 25 april. Toegang / deelname is gratis. Aanmelden via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl.